Δελτία Τύπου

MoU Ε.Ο.Π.Ε. – Ε.Ι.Μ.Κ.

MoU Ε.Ο.Π.Ε. – Ε.Ι.Μ.Κ.

MoU – Μνημόνιο Συνεργασίας Ε.Ο.Π.Ε. και Ε.Ι.Μ.Κ. Υπογράφθηκε MoA (Memorandum of Understanding) μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού…

Athens Security Exercise

Athens Security Exercise

Ο Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. συνεχίζει τις δράσεις του για παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στον ευρύτερο…

Κορυφαίες ετικέτες