Επιστημονικό Συμβούλιο

Κεντρικό Όργανο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι το όργανο που αποφασίζει για την επιστημονική εξέλιξη του Οργανισμού και αποτελεί το ανώτατο επιστημονικό όργανο του Σωματείου. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο προεδρεύει, μη παρόντος του Προέδρου του Σ.Δ., ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και συμμετέχουν σε αυτό ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου και τα μέλη.

Θεόδωρος Φούσκας

Position: Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
Categories: Κεντρικό Όργανο

O Θεόδωρος Φούσκας, Ph.D. είναι Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία με έμφαση στη Μετανάστευση και τη Δημόσια Υγεία στο Τμήμα Πολιτικής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ελλάδα). Έχει διδάξει μαθήματα όπως τα Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης, Πολιτική Μετανάστευσης και Πολιτικές Ένταξης και Υγεία Μετακινούμενων Πληθυσμών σε πολλά ιδρύματα. Ο Δρ. Φούσκας έχει δημοσιεύσει εκτενώς για θέματα μετανάστευσης, υγείας των μεταναστών, επισφαλούς απασχόλησης, πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικής ένταξης και αποκλεισμού. Από το 2005, έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα για μετανάστες, πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες ομάδες.

O Θεόδωρος Φούσκας, Ph.D. είναι Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο...

Θεόδωρος Φούσκας

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Position: Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου
Categories: Κεντρικό Όργανο

O Δρ. Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986.
Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) είναι διδάσκων (με το Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής και Διδακτικής Εμπειρίας) και μεταδιδακτορικός ερευνητής (με υποτροφία του ΙΚΥ) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, με ειδίκευση στις Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές, και διδακτορικού διπλώματος (τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Κρίση και Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα 2009-2015: Μια κριτική ανάλυση») από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική του διατριβή έχει τιμηθεί με το βραβείο του ΕΟΠΕ «Κατερίνα Παναγοπούλου» ως η πρώτη καλύτερη διδακτορική διατριβή πολιτικής επιστήμης για το 2017.
Ο Δρ. Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης είναι ερευνητής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), συνεργαζόμενος ερευνητής του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Steering Committee του Political Culture Standing Group του European Consortium for Political Research (ECPR). Έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την περίοδο Σεπτέμβριος 2018-Σεπτέμβριος 2019. Επίσης, έχει εργαστεί ως κύριος ερευνητής σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων, χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.
Ο Δρ. Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης ομιλεί Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά και έχει περισσότερες από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε περισσότερα από 40 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και workshops στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά και επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, δημόσιων πολιτικών, κοινωνικής ευπάθειας, κοινωνικών δικαιωμάτων, μετανάστευσης, πολιτικών υγείας και βιωσιμότητας. Επίσης, είναι Editor in Chief στο HAPSc Policy Briefs Series, Μέλος του Editorial Board στο Springer Nature Social Sciences και στο European Journal of Political Culture, και reviewer σε 5 διεθνή περιοδικά.

O Δρ. Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986....

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου

Διευρυμένο Όργανο

Το Συµβούλιο των Πανεπιστηµιακών αποτελεί το θεσµικό όργανο των µελών που έχουν την ιδιότητα του υπ. Διδάκτορα, του Διδάκτορα και του Λέκτορα, του Αναπληρωτή, Επίκουρου και Τακτικού Καθηγητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός, η λειτουργία και το περιεχόµενο των δράσεων του Συµβουλίου των Πανεπιστηµιακών καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού του Σωµατείου που συντάσσει το Συµβούλιο Διοίκησης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ

Position: Αναπληρωτής Καθηγητής
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Αθανάσιος Βοζίκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήματα. Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα Οικονομικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήματα, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πληροφορική της Υγείας (Health Informatics) και πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας» του Παν. Πειραιώς και έχει θητεύσει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές ως εμπειρογνώμονας Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Διαπραγματεύσεων και ανασχεδιασμού διαδικασιών, επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων του τομέα υγείας, δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έχει επίσης διατελέσει μέλος ερευνητικών ομάδων σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και μέλος επιτροπών υλοποίησης και αξιολόγησης έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και μονογραφιών σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Ο Αθανάσιος Βοζίκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του...

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

Position: Επίκουρος Καθηγητής
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Κωνσταντίνος Δικαίος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο ΔΠΘ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (BA 1982-87) και συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (PhD in Social Sciences 1987-92). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βρετανία διδάξε πολιτική θεωρία και τη βρετανική πολιτική στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και πολιτική της υγείας και πολιτικές και την κοινωνιολογία της υγείας ως επισκέπτης λέκτορας (Queen Margaret College, Εδιμβούργο).

Στη συνέχεια (από το 1995-2003)εργάστηκε ως σύμβουλος και βοηθός διοικητικού διευθυντή σε διάφορα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ σχετικά με την κοινωνική πρόνοια και τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών υγείας και ως βασικός εμπειρογνώμονας σε έργα που σχετίζοταν με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα. Ο Δρ Δικαίος εργάστηκε ως καθηγητής στο τμήμα της Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το 1998, ενώ για περίπου δύο χρόνια δίδαξε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διορίστηκε ως λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου το καλοκαίρι του 2004. Πλέον είναι Επίκουρος Καθηγητής.

Η διδακτική του εμπειρία και τα ενδιαφέροντα του καλύπτουν τις πολιτικές και τις πολιτικές υγείας, τη συγκριτική ανάλυση της υγειονομικής περίθαλψης, την υγειονομική περίθαλψη και τη διαχείριση της κοινωνικής πολιτικής και την ιστορία της ευημερίας.

Ο Κωνσταντίνος Δικαίος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

ΙΡΙΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Position: Υποψήφια Διδάκτωρ
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Η Ίρις υπηρετεί σε διοικητικά συμβούλια και συνδέεται με διάφορους οργανισμούς που συμμετέχουν στην αποκρυπτογράφηση των δραστηριοτήτων της ανθρωπότητας. Είναι συγγραφέας, ομιλήτρια, επιχειρηματίας, της οποίας τα άρθρα και τα βιβλία έχουν ένα εκλεκτικό μείγμα θεμάτων.
Αυτό αντικατοπτρίζει τη σταθερή πίστη της στη δύναμη του συνδυασμού διαφορετικών κλάδων, προκειμένου να καταλήξει σε μια πιο ισορροπημένη και λεπτή άποψη του σχετικού θέματος. Η Ίρις έχει περάσει τα τελευταία χρόνια ερευνώντας και γράφοντας για τα θέματα που πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσουμε στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο του μέλλοντος.
Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε το μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου σήμερα είναι Υ.Διδάκτωρ Μαζί με τη συνεχή ενημέρωση που απαιτείται για την επιχειρηματική της σταδιοδρομία, συνέχισε να διατηρεί και να διευρύνει τη βάση γνώσεων της αναλαμβάνοντας πολυάριθμες εξωτερικές σπουδές σε διάφορα ιδρύματα, όπως: το Ινστιτούτο Karolinska, το Harvardx και το MITx.
Έχει εργαστεί ως Διευθύντρια Κολλεγίου, έχει δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση Δημοσίων Υποθέσεων και έχει συνεργαστεί με πολιτικούς, διπλωμάτες, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς, καθώς επίσης έχει δώσει ομιλίες στον ΟΗΕ στη Γενεύη. Τα τελευταία χρόνια, καθώς οι προτεραιότητές της άλλαξαν για οικογενειακούς λόγους, επικεντρώθηκε στην έρευνά της και δημοσίευσε 12 βιβλία. Η Ίριδα είναι τώρα Διευθύνων Σύμβουλος της Noimosini Limited, στο Λονδίνο, ενώ τα άλλα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της HAPSc.
Επιπλέον, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Οικονομικών Υγείας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης το 2019 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Womanitee – μια ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός δικτύου Κέντρων Προώθησης Γυναικών Επιχειρηματιών, ενεργώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εργασίας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων στην Ελλάδα.

Η Ίρις υπηρετεί σε διοικητικά συμβούλια και συνδέεται με διάφορους...

ΙΡΙΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Υποψήφια Διδάκτωρ

ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) ΘΕΙΑΚΟΥ

Position: Υποψήφια Διδάκτωρ
Email: theiakou@hapsc.org
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Η Φωτεινή Θειακού είναι Οικονομολόγος| αναλύτρια αγορών στον τομέα της υγείας και ειδικότερα αυτόν του φαρμάκου. Η έρευνά της έχει επικεντρωθεί στον εξαγωγικό τομέα και σε θέματα ανάπτυξης αγορών και market access φαρμάκων.

Από τον Ιανουάριο του 2020 είναι Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη».

Είναι κάτοχος MBA και Master of Health Administration του Πανεπιστημίου Suffolk της Βοστώνης των ΗΠΑ και έχει εκπαιδευτεί στις κλινικές μελέτες και το κανονιστικό πλαίσιο των φαρμάκων στο Tufts Center for the Study of Drug Development των ΗΠΑ.

Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο φάρμακο, έχοντας συμμετοχή ως ομιλήτρια σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων φαρμακευτικής και κοινωνική πολιτική ενώ αρθρογραφεί τακτικά για θέματα φαρμάκων και ευρύτερων ζητημάτων υγείας. Διατηρεί το blog: faytheiakou.com όπου αναρτά άρθρα για θέματα υγείας, οικονομίας και επικαιρότητας.

Στον ελεύθερό της χρόνο γράφει ποιήματα και ασχολείται με τον αθλητισμό, ιδιαίτερα το μπάσκετ και το βόλεϊ.

Αυτό το διάστημα ζει στην Ελλάδα.

Η Φωτεινή Θειακού είναι Οικονομολόγος| αναλύτρια αγορών στον τομέα της...

ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) ΘΕΙΑΚΟΥ

Υποψήφια Διδάκτωρ

Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης

Position: Ομότιμος Καθηγητής
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών ως το 2013. Σπούδασε πολιτικές, οικονομικές επιστήμες και Ευρωπαϊκά και Διεθνή θέματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Λονδίνου (London School of Economics-LSE), το Πανεπιστήμιο Manchester και το Πανεπιστήμιο του Amsterdam (Europa Institut). Διετέλεσε επίσης επισκέπτης καθηγητής: στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας καθώς και στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων για θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ως πρεσβευτής/εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών έχει συμμετάσχει σε όλες τις σημαντικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Διακυβερνητικών Διασκέψεων για την επεξεργασία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, της Συνθήκης του Maastricht για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης του Amsterdam και των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε ο εκπρόσωπος της Ελληνικής κυβέρνησης στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για τη σύνταξη της Συνθήκης της Νίκαιας και αναπλ. μέλος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης (Convention) για την επεξεργασία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Μεταξύ άλλων έχει χρηματίσει: Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, μέλος του ΔΣ του ΟΠΕΚ, κ.ά..

Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του...

Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης

Ομότιμος Καθηγητής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟY

Position: Διδάκτωρ
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Η Παρασκευή Κουφοπούλου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο διατριβής την Παραοικονομία στην Υγεία, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθανάσιο Βοζίκη. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Κράτος & Δημόσια Πολιτική» (Διοικητικής Επιστήμης) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και πτυχίο από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Εργάζεται ως υπάλληλος στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία του Νομού Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου. Παράλληλα έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ, στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», στο Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και στο Παιδικό Μουσείο. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ αλλά και μέλος μητρώων διδακτικού προσωπικού πιστοποιημένων φορέων.

Τα ενδιαφέροντα της εστιάζουν στην Διοίκηση και τα Οικονομικά της Υγείας, στη Διαχείριση Κινδύνων στην Υγεία, στον Εσωτερικό Έλεγχο των Μονάδων Υγείας, στον εντοπισμό φαινομένων απάτης, παραοικονομίας και διαφθοράς στην υγεία, στη Συμπεριφορική Οικονομική (Behavioral Economics),  στη Διαχείριση Συγκρούσεων στην Υγεία, τα Οικονομικά της Διατροφής κοκ. Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια κι έχει δημοσιεύσει ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα άρθρα σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά.

Η Παρασκευή Κουφοπούλου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟY

Διδάκτωρ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ

Position: Καθηγητής
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Παναγιώτης Λιαργκόβας είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Clark της Μασαχουσέτης (ΗΠΑ), απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα.

Υπήρξε υπότροφος του Αμερικανικού Ιδρύματος Fulbright. Ειδικεύθηκε στα Διεθνή Οικονομικά, τα Νομισματικά και την Οικονομική Ανάπτυξη.

Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες) και έχει εργαστεί ως αξιολογητής στην αντίστοιχη διεύθυνση Έρευνας της Ε.Ε. Έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Διαθέτει μεγάλη ακαδημαϊκή, διοικητική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και πλουσιότατο επιστημονικό έργο.

Είναι, επίσης, κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Από το 2012 έως το 2018 διετέλεσε Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Ο Παναγιώτης Λιαργκόβας είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πρόεδρος...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ

Καθηγητής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Position: Ομότιμος Καθηγητής
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο υπηρέτησε ως το 2007. Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες. Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών (1970 άριστα), Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης (Doctorat d’ Etat Mention: “tres bien et eloges”).

Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Aix-en-Provence II, Aix-Marseille ΙΙΙ, Βενετίας, Βουδαπέστης και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (Γαλλία). Το 1982 εισηγήθηκε την ίδρυση χωριστού τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξελέγη πρώτος Πρόεδρος του νέου τμήματος το 1982 (επανεξελέγη το 1984). Εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης στις Μόνιμες Συνδιασκέψεις στη Σιένα και στο Παρίσι. Διευθυντής του “Ευρωπαϊκού Λεξικού Πολιτικής Επικοινωνίας” και της σειράς “Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επικοινωνίας” των εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλας.

Έχει διατελέσει Διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ., της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (δύο φορές) και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφόρησης της UNESCO. Τακτικός επιφυλλιδογράφος της εφημερίδας Το Βήμα (1977-1988), συνεργάτης της εφημερίδας Η Καθημερινή (1996-1998), και από το 2000 υπεύθυνος της στήλης “Επί του θέματος” στην εφημερίδα Ο Κόσμος του Επενδυτή.

Για την εργασία του στην “ανάλυση συστημάτων” τιμήθηκε με το Βραβείο της Νομικής Σχολής του Aix-en-Provence και με το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλεως της Προβηγκίας.

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο υπηρέτησε ως το...

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Ομότιμος Καθηγητής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Position: Διδάκτωρ
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Βασίλειος Μπαλάφας είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής & Δικτύων. Γεννήθηκε και ζει στην Κόρινθο. Σπούδασε Τηλεπληροφορική και Διοίκηση στο ΑΤΕΙ Ηπείρου, διαθέτει ένα μεταπτυχιακό στις Επικοινωνίες Δεδομένων (MSc in Data Communications – U of Kingston) και ένα μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές, στην κατεύθυνση της Διακυβέρνησης (MA in International Relations and Policies – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Κορίνθου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με υποτροφία υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών από το Επιμελητήριο Κορινθίας).
Είναι επίσης πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΚεΠις, επιπέδου Β’, και κάνει μαθήματα σχετικά με τα γνωστικά του αντικείμενα.
Ήδη από το 1998 αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες και blogs για πολιτικά, κοινωνικά και τοπικά θέματα, ενώ συμμετέχει ενεργά στην “Κοινωνία των Πολιτών” και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Pinterest κτλ). Διατηρεί την ιστοσελίδα balafas.gr στην οποία υπάρχει πλήθος άρθρων, προτάσεων, θέσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.
Εργάζεται στο Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στη Motor Oil Hellas, στον Ο.Τ.Ε., στη Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας και αλλού. Έχει ασχοληθεί ή ασχολείται, επίσης, με τον Προσκοπισμό, το θέατρο, τη διοργάνωση παρουσιάσεων βιβλίων, τη μουσική και το ραδιόφωνο.
Έχει συμμετάσχει ως βοηθός ερευνητής σε εκδόσεις και συνεχίζει την ακαδημαϊκή του κατάρτιση και έρευνα σε πεδία όπως η Ενέργεια, η Πολιτική Οικονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α.

Ο Βασίλειος Μπαλάφας είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής & Δικτύων. Γεννήθηκε και...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Διδάκτωρ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ

Position: Διδάκτωρ
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Δημήτριος Μπατάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και κάτοχός του μεταπτυχιακού διπλώματος “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας” του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Επίσηςκάτοχός, του μεταπτυχιακού διπλώματος στο London School of Economics “International Health Policy”. Παράλληλα, είναι διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Έχει εργαστεί σε θέσεις διοικητικών καθηκόντων σε  ιδιωτικές εταιρείες στο τομέα της υγείας. Ενώ, αρθρογραφεί για θέματα  πολιτικών υγείας στο επιστημονικό περιοδικό “Ιατρικά Χρονικά Κρήτης”. Επιπλέον, είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων. Ενώ, είναι επιστημονικός συνεργάτης στα εργαστήρια των Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστήμιου Πειραιά και Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επιπλέον είναι επιστημονικός συνεργάτης του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας. Έχει συμμετάσχει, συγγράψει και παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες  σε έγκριτα περιοδικά, διαδικτυακό & έντυπο τύπο, διεθνή & πανελλήνια συνέδρια και ημερίδες, με επιστημονικό αντικείμενο τις Πολιτικές Υγείας, Οικονομικά Υγείας και Οργάνωση Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Ενδεικτικά συμμετείχε στα αναφερόμενα συνέδρια: Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας, Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας  Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας.

Τέλος, είναι μέλος, της Εταιρείας Ιατρικών Μελετών Κρήτης, της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων, του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών και Φίλων Ιατρών και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, της Ελληνικής Κοινότητας του London School of Economics.

Ο Δημήτριος Μπατάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του...

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ

Διδάκτωρ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ

Position: Καθηγήτρια
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Κομοτηνής (ΔΠΘ).

Υπηρέτησε στη Νομική Σχολή Κομοτηνής από τον Δεκέμβριο του 1974 έως τον Μάρτιο του 1993, ενώ, από το 1994 ως το 2014 υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όπου και υπήρξε Διευθύντρια της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη Διαπολιτισμική Πολιτική καθώς και της σειράς «Δημοσιεύματα Έδρας UNESCO».

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (1997-2007), επισκέπτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Capital University, Colombus, Ohio των ΗΠΑ (2001, 2009, 2011), δίδαξε στο Summer School του Ανωτέρω Πανεπιστημίου που πραγματοποιείτο στη Θεσσαλονίκη (1997-2005), στην Εθνική Σχολή Δικαστών, στο European Master’s on Human Rights and Democratization στη Βενετία (2002), στο Μεταπτυχιακό του Ινστιτούτου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Βέρνη (2002, 2003) και στο Διεθνές Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο Στρασβούργο (2010).

Αναγορεύτηκε Επίτιμη Διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Neophit Rilsky του Blagoevgrad της Βουλγαρίας (2003). Διετέλεσε μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Hellenic Review of European Law (2004-2007) και είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών (1998-).

Το 2011 ορίστηκε Δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Από το 2012 συμμετέχει στην ECRAN για τη δημιουργία μεταπτυχιακού για τα δικαιώματα του παιδιού. Είναι μητέρα δύο παιδιών. Έχει δημοσιεύσει σειρά βιβλίων και επιστημονικών άρθρων στα Ελληνικά., Γαλλικά και Αγγλικά.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ

Καθηγήτρια

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Position: Καθηγητής
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Νίκος Παπαδάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ-ΠΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Επίσης, είναι μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ), όπως και της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας, όσο και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιπρόσθετα είναι Μέλος του ECPR Political Culture Research Network, του Higher Education Policy Network, του SD-Med Observation και του UCL Alumni Online Community (AOC). Συνεργάζεται με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Κύπρου, ως μέλος Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης. Είναι εξωτερικός συνεργάτης- ερευνητής του Ινστιτούτου («Κοινωνικό Πολύκεντρο») της ΑΔΕΔΥ, συνεργάζεται ερευνητικά με το ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ, ενώ επίσης συνεργάζεται με το ESRC- funded Research Centre “LLAKES” του UCL-IoE. Ήταν, μέχρι πρόσφατα, International Expert στο European Training Foundation/ ETF («Skills & VET Governance» project/ 2015- 2017).

Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011- 2013). Διετέλεσε μέλος του Education & Training Coordination Group (ETCG/ 2006-2010) όπως και του Standing Group on Indicators & Benchmarks (SGIB/2007-2012) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος (2008- 2011) του Advisory Board του UNDP/ RCPAR (Regional Centre for Public Administration Reform). Το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011- 2012 ήταν Visiting Professorial Fellow στη Faculty of Policy & Society του University of London/ IoE (σήμερα UCL-IoE). Έχει δημοσιεύσει 137 μελέτες, στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.. Επίσης έχει συγγράψει 10 βιβλία – μονογραφίες στα ελληνικά και αγγλικά και έχει επιμεληθεί άλλους 10 συλλογικούς τόμους (2 υπό έκδοση). Έχει κάνει 171 εισηγήσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια, ενώ έχει εμπλακεί (είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, είτε ως Ερευνητής- Επιστημονικός Συνεργάτης) σε 39 (κυρίως ερευνητικά) Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Νίκος Παπαδάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Καθηγητής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ

Position: Διδάκτωρ
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Δρ. Βασίλης Πηλιχός εργάζεται ως οικονομολόγος στον τομέα της μακροοικονομικής ανάλυσης στον τραπεζικό κλάδο. Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Χαλκίδας και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού (MSc) στα “Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις στρατηγικές αποφάσεις” του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής και διακυβέρνησης. Ειδικεύεται σε θέματα μακροοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και στην ανάλυση των επιμέρους κλάδων της οικονομίας.

Ο Δρ. Βασίλης Πηλιχός εργάζεται ως οικονομολόγος στον τομέα της...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ

Διδάκτωρ

ΣΥΜΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Position: Διδάκτωρ
Τηλέφωνο:+30 2103645390
Email: president@hapsc.org
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στην Πολιτική και την Διπλωματία. Στο διάστημα 2009-2010 παρακολούθησε το πρόγραμμα Συγκριτικής Πολιτικής στο Queen Mary. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου, ΠΜΣ “Περιβάλλον και Υγεία” της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ Διεθνών Οικονομικών και Πολιτικών Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Έχει ειδικευτεί στη Συμβουλευτική Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων και θεσμών. Είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος. Εργάσθηκε στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας ως “Public Affairs and Communications Lead” για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα, στην εταιρεία TAKEDA. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το οποίο έχει εργαστεί πάνω σε επιστημονικά projects στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας (Specifar κ.α.). Εργάστηκε στην εταιρεία “ΚΑΝΤΩΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων A.E.”, και ως Σύμβουλος – Ειδικός Συνεργάτης του Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT Ελλάδας – Κύπρου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχει εργαστεί ως Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου Ήλιδας και ως Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. Εργάσθηκε ως ερευνητής σε προγράμματα του ΤΕΙ Αθήνας (2010-2011). Ήταν Δ/ντης του ηλεκτρονικού ειδησιογραφικού site www.leksis.net. Ήταν ασκούμενος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στη Δ1 Γενική Διεύθυνση και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έχει εκπληρώσει τα στρατιωτικά του καθήκοντά με τιμητική αναφορά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΓΕΕΘΑ). Μετά την στρατιωτική του θητεία περάτωσε με επιτυχία την εκπαίδευση Sea Land Border Security and Refuges / Arms / Dual use Goods Control του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (MPSOTC) του ΓΕΕΘΑ (διαπιστευμένο κέντρο Ο.Η.Ε. – NATO).

Του έχει αποδοθεί ο ανώτερος τίτλος του Οργανισμού, αυτός του Αριστίνδην Μέλους και το χρυσό μετάλλιο του οργανισμού από το Δ.Σ..

Ο Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, ασκεί τα καθήκοντά του στον ΕΟΠΕ άνευ μισθού.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος,...

ΣΥΜΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ

Αντώνης Αλεβίζος

Position: Διδάκτωρ
Categories: Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Δρ. Αντώνιος Αλεβίζος είναι συνδιευθυντής του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, είναι ερευνητής των Εργαστηρίων Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικο-οικονομικής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές (α΄ και β΄ κύκλου) με «Άριστα» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, λαμβάνοντας ανταγωνιστικές υποτροφίες. Ταυτόχρονα, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις εισήλθε πρώτος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζοντας τις σπουδές του στο πεδίο των Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Κοινωνική (αν) Ισότητα,στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με έμφαση στις κοινωνικές διαστάσεις, στην Κοινωνιολογία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην σχέση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Ο Δρ. Αντώνιος Αλεβίζος είναι συνδιευθυντής του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων...

Αντώνης Αλεβίζος

Διδάκτωρ

Κορυφαίες ετικέτες