Επιστημονικά Άρθρα

2020
2019
2014
ΜΕΛΕΤΕΣ / ΔΟΚΙΜΙΑ
Επιστημονικά Άρθρα 2020

Επιστημονικά Άρθρα

Στα παρακάτω επιστημονικά άρθρα ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων αναφέρεται στους φορείς καταγωγής.

Efthymiou, Iris-Panagiota, Efthymiou-Egleton, Th.-W., Sidiropoulos, S. (2020) «Artificial Intelligence (AI) in Politics: Should Political AI be Controlled?», International Journal of Innovative Science and Research Technology, vol.5. no.2, 2020, 49-51 ISSN: 2456-2165 IJISRT | A Digital Library, Φεβρουάριος, Διαθέσιμο εδώ.

Επιστημονικά Άρθρα 2019

Επιστημονικά Άρθρα

Στα παρακάτω επιστημονικά άρθρα ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων αναφέρεται στους φορείς καταγωγής.

Efthymiou, Iris-Panagiota, Vozikis, A., Sidiropoulos, S. (2019) «Innovation in healthcare with a focus on cancer care», International Journal of Health Research and Innovation, vol.7. no.2, 2019, 13-28 ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online) Scientific Press International Limited, Ιούνιος, Διαθέσιμο εδώ.

Batakis, D., Sidiropoulos, S., Vozikis, A. (2019) «Stakeholders, factors and outcomes concerning health policy formation debate», International Journal of Health Research and Innovation, vol.7. no.2, 2019, 13-28 ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online) Scientific Press International Limited, Ιούνιος, Διαθέσιμο εδώ.

Efthymiou, Iris-Panagiota, Vozikis, A., Sidiropoulos, S. (2019) «Application of Sociocybernetic model in the field of Health Management», International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 10, Issue 5, May-2019, ISSN 2229-5518, Μάιος, Διαθέσιμο εδώ.

Fouskas, Th., Sidiropoulos, S., Vozikis, A. (2019) «Leaving no one out? Public health aspects of migration: Health risks, responses and accessibility by asylum seekers, refugees and migrants in Greece», International Journal of Health Research and Innovation, vol.7. no.1, 2019, 13-28 ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online) Scientific Press International Limited, Μάιος, Διαθέσιμο εδώ.

Επιστημονικά Άρθρα 2014

Επιστημονικά Άρθρα

Στα παρακάτω επιστημονικά άρθρα ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων αναφέρεται στους φορείς καταγωγής.

Αγγελή, Μ. (2014) «Ο Δικαστικός Έλεγχος Συνταγματικότητας των Νόμων και η Πρόταση Ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου», Πειραϊκή Νομολογία, Οκτώβριος, Τεύχος: 4, Διαθέσιμο εδώ.

Μελέτες/Δοκίμια

Μελέτες/Δοκίμια

Στο παρόν πεδίο παρατίθενται οι ερευνητικές εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί από τον ΕΟΠΕ. Στις παρακάτω δημοσιεύσεις ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων αναφέρεται ως επίσημος φορέας δημοσίευσης.

Μπατάκης, Δ., Ζήσης, Κ. (2017) “Malignant neoplasms in women. Course of mortality and incidence rates in European countries”, Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.), Απρίλιος, 2017, Αθήνα. Διαθέσιμο εδώ (in English).

Κρίσπης, Α. (2016) “The Local Government in Greece a descriptive approach”, Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.), Φεβρουάριος, 2016, Αμαλιάδα. Διαθέσιμο εδώ (in English).

Δημητρόπουλος, Β. (2016) “Ευρωπαϊκή Άμυνα – Οι Προοπτικές της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας“, Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.), Μάρτιος, 2016, Αθήνα. Διαθέσιμο εδώ (Ελληνικά).

Σιδηρόπουλος, Σ., Βοζίκης, Α., Κρήτας, Δ., Φούσκας, Θ. (2016) “Μελέτη των Πολιτικών Υγείας που Εφαρµόζονται στους Ασθενείς των Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ρευµάτων προς την Ελλάδα (Ελληνικό Κράτος -Οργανισµοί)“, Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.), Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Σεπτέμβριος, 2016, Αθήνα. Διαθέσιμο εδώ (Ελληνικά).

Κορυφαίες ετικέτες