Βραβεία ΕΟΠΕ – Κ. Παναγοπούλου

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΓΓΡΑΦΑ
Eτήσια Bραβεία – Yποτροφίες

Eτήσια Bραβεία – Yποτροφίες

Η Διοίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων γνωστοποιεί ότι: Προκηρύσσει τα ετήσια βραβεία – υποτροφίες καλύτερων εργασιών (Πτυχιακών, Διπλωματικών, Διδακτορικής Διατριβής), ΒΡΑΒΕΙΟ Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, υπό τη μορφή χρηματικού επάθλου. Ο τίτλος των βραβείων – υποτροφιών αναφέρεται στην Ευεργέτη, Πρέσβη Καλής Θελήσεως και Επίτιμη Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, κα Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, η οποία διατελεί Πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι

Οι Υποψήφιοι

Οι Υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι των Σχολών (Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών ή Πολιτικών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Διοίκησης, Νομικών Σπουδών) των οποίων η Πτυχιακή, η Διπλωματική εργασία ή η Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε και βαθμολογήθηκε επιτυχώς εντός του έτους που αναφέρεται το βραβείο και πάτνα πριν τη 31η Δεκεμβρίου.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται κάθε έτος και ανακοινώνεται στον site των βραβείων. Οι εργασίες (πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές διατριβές) θα πρέπει να έχουν περατωθεί και βαθμολογηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής (πχ για τα βραβεία του 2018 έως την ημερομηνία υποβολής). Η υποβολή θα γίνει με e-mail προς τον ΕΟΠΕ (award@hapsc.org). Συνημμένα θα δίδονται σε ηλεκτρονική μορφή: η αίτηση συμμετοχής, μια εκτεταμένη περίληψη της εργασίας (έκθεση περιγραφής), την επίσημη βαθμολογία της εργασίας, την ίδια την εργασία σε μορφή pdf και οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό κρίνεται απαραίτητο (παρουσιάσεις, δημοσιέυσεις κ.α.).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Κορυφαίες ετικέτες