Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Συνέδρια στην Ελλάδα

Σιδηρόπουλος, Σ., (2019) «Η εργαλειοθήκη της κοινωνίας των πολιτών για την βιώσιμη ανάπτυξη», Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: Η Κοινωνιολογική Προοπτική για μια Κοινωνία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και το Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (UN SDSN Greece), Πάντειο Πανεπιστήμιο (16/12/2019), Αθήνα.

Διεθνή Συνέδρια

Theiakou, F. (2019) “Navigating business in the highly regulated healthcare environment“, Session: “Health: Politics and Policies” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Fouskas, T. (2019) “Pro and anti-migrant mobilisations in polarised Greece: Solidarians, raid battalions, activists, and self-mobilized citizens“, Session: “Migration – Refugee Crisis and EU Policies” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Kotroyannos, D., Tzagkarakis, S. I., Kamekis, A., Dimari, G., Mavrozacharakis, E., (2019) “Refugees’ social and economic integration prospects in Greece: A case study in Lesvos and Crete Islands” Session: “Migration – Refugee Crisis and EU Policies” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Batakis, D., Zopounidis, K., Vozikis, A., Sidiropoulos, S. (2019) “Review of the medical tourism literature: a descriptive analysis of recent trends in Greece“, Session: “Healthcare Policies” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Kritas, D., Sidiropoulos, S., Kakouris, D. (2019) “Total Quality Management and leadership: a way to improve healthcare services in Greece“, Session: “Healthcare Policies” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Briola, K. (2019) “Health Communication: Opportunities and Challenges“, Session: “Healthcare Policies” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Balafas, V. (2019) “Energy (oil & gas) as power factor in International Politics: The Encompassing Realism as an exploratory and explanatory framework“, Session: “Issues of Energy and Sustainable Development ” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Efthymiou-Egleton, I. (2019) “AI in Politics and Digital Diplomacy“, Session: “Media and the Digital Era” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Seva – Agolli, P. (2019) “European policy for economic and social cohesion: Greek Community Support Frameworks – Historical comparative review“, Session: “Media and the Digital Era” which has been held at the 1st POLITEIA: An International Conference of Political Scientists entitled “Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play” (United Nations Academic Impact) 27-29 September, 2019, Zappeion Megaron, Athens, Greece. Available at this link (in English)

Συνέδρια στην Ελλάδα

Σιδηρόπουλος, Σ., (2017) «Σχέσεις συστήματος Ο.Η.Ε. – Μ.Κ.Ο. – Κοινωνίας των Πολιτών», Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – ατενίζοντας το 2030, 27 Οκτωβρίου 2017, Ελληνικό Ινστιτούτο για τον ΟΗΕ του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων – Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα.

Τζιβάρας, Ι., (2017) «Προς μία αποτελεσματικότερη ιεράρχηση και αποτελεσματικότητα της Διεθνούς Κοινωνίας, Ακροβατώντας μεταξύ θεωρίας, πρακτικής και των Στόχων του ΟΗΕ»,Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – ατενίζοντας το 2030, 27 Οκτωβρίου 2017, Ελληνικό Ινστιτούτο για τον ΟΗΕ του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων – Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα.

Κουφοπούλου, Π., Κουτσοσίμου, Π., Μοσχοφίδου, Μ.Π., Βοζίκης, Α., Σουλιώτης, Κ., Ιθακήσιος, Δ., Αμπραχίμ, Σ.Ε. (2017) «Stress Management στα ελληνικά νοσοκομεία & η αποδοτικότητα του προσωπικού» (σ. 1), ePoster Νο. 23, 4η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017, Διοργάνωση: Γραφείο Εκπαίδευσης Γ.Ν. Δράμας, Ίδρυμα Αιμίλιος Θ. Καλαϊτζίδης. Για τη διάθεσή του πατήστε εδώ (στα ελληνικά).

Κουφοπούλου, Π., Καυκάς, Ν., Μοσχοφίδου, Μ.Π., Βοζίκης, Α., Σουλιώτης, Κ., Ιθακήσιος, Δ., Αμπραχίμ, Σ.Ε. (2017) «Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα & τα χρόνια νοσήματα: Η περίπτωση των καρδιαγγειακών παθήσεων» (σ. 1), ePoster Νο. 22, 4η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017, Διοργάνωση: Γραφείο Εκπαίδευσης Γ.Ν. Δράμας, Ίδρυμα Αιμίλιος Θ. Καλαϊτζίδης. Για τη διάθεσή του πατήστε εδώ (στα ελληνικά).

Χιλάλ, Γ. (2017) «Προκλήσεις και Προοπτικές στην Ανατολική Ασία», Εισήγηση, στην ημερίδα με θέμα: Οι Διεθνείς Σχέσεις το 2017: Προοπτικές και Προκλήσεις, 5 Απριλίου, 2017, Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κόρινθος.

Φούσκας, Θ. (2017) «Αόρατοι, Χαμηλού Κόστους και Ευέλικτοι Εργαζόμενοι, άρα δεν Ασθενούν Ποτέ; Επιπτώσεις της Επισφαλούς, Χαμηλού Κύρους Εργασίας στην Πρόσβαση Μεταναστών και Προσφύγων σε Υπηρεσίες Υγείας και Προκλήσεις για την Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα σε Περίοδο Κρίσης», Αναρτημένη Παρουσίαση, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, 3-5 Φεβρουαρίου, 2017, Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Διαθέσιμο εδώ (στα ελληνικά).

Διεθνή Συνέδρια

Fouskas, T. and Sidiropoulos, S. (2017) “Overcoming Social Disadvantage and Inequality for Social Integration of Migrants through Education: Social Policy and Access to Early Childhood Education for Immigrant and Refugee Children in Greece in Times of Crisis”, Session: “Early Childhood Education, the Social Investment Strategy and Southern Europe which will be held in the next 10th ESPAnet Italy Conference “The Welfare and the losers of globalization: social policies facing old and new inequalities”, 23 (21-23) September, 2017, University of Bologna – Campus of Forlì, Italy. Available at this link (in English).

Fouskas, T. and Mine, F-M. (2017) “United we stand, divided we fall! We could rise together but I ain’t need any associations, I’m better alone!” Precarious, low-status work repercussions on community networks of solidarity of Pakistanis, Ethiopians and Filipinos in Greece in hard times”, paper presented at The Migration Conference 2017 (TMC2017), on August 25, 2017 (August 23-26, 2017), Harokopio University, Athens, Greece. Available at this link (in English).

Συνέδρια στην Ελλάδα

Σιδηρόπουλος, Σ., Βοζίκης, Α. (2016) «Χαρτογράφηση – Κατηγοριοποίηση Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας και οι πηγές χρηματοδότησής τους (διεθνώς – Ελληνικό κράτος)», παρουσίαση poster εργασίας που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (DigiTHEA Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Οικονομίας και Διοίκησης, 1-2 Νοεμβρίου 2016, Τρίπολη. Διαθέσιμο εδώ (στα ελληνικά).

Σιδηρόπουλος, Σ., Βοζίκης, Α., Κρήτας Δ. και Φούσκας, Θ. (2016) «Μελέτη των Πολιτικών Υγείας που Εφαρμόζονται στους Ασθενείς των Προσφυγικών-Μεταναστευτικών Ρευμάτων προς την Ελλάδα (Ελληνικό Κράτος-Οργανισμοί)», εισήγηση ομιλίας και παρουσίαση poster εργασίας που παρουσιάστηκε στην Διημερίδα της 4ης Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας-Θράκης και του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, με θέμα: 3η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Γ.Ν. Δράμας, 23-24 Σεπτεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Κούρος, Δράμα. Διαθέσιμο εδώ (στα ελληνικά).

Φούσκας, Θ. (2016) «Επιπτώσεις της Επισφαλούς, Χαμηλού Κύρους/Χαμηλά Αμειβόμενης Εργασίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Συμμετοχή τους σε Κοινοτικούς Συλλόγους και Συνδικάτα στην Ελλάδα σε Περίοδο Κρίσης», εργασία που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ) σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) και την Academy of Transparency and Human Rights του European Public Law Organization (EPLO) με θέμα: Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Ροές στην Ελλάδα: Δικαιώματα, Προκλήσεις, Προοπτικές, 22 Απριλίου 2016, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, Ελλάδα. Διαθέσιμο εδώ (στα ελληνικά).

Διεθνή Συνέδρια

Fouskas, Τ(2016) Overcoming Social Inequality for Social Integration through Education: Social Policy and Access to Early Childhood Education for Refugee and Immigrant Children in Greece in Times of Global Crisis”, Invited Speaker, paper presented at the conference Geneva Peace Week 2016 at the session entitled: Educating for Peace organized by the Hellenic Association of Political Scientists (H.A.P.Sc.), November 8, 2016, Palais des Nations, Room XIV, 1202 Genève, Switzerland. Available here (in English).

Συνέδρια στην Ελλάδα

Fouskas, T. (2015) “Welcome Address”, presented at the conference: Migration, Crisis and Rights: Challenges and Opportunities for Greece and Europe, organized by New York College and the Scientific Association of Young Political Scientists (EONEPE), Friday, June 5, 2015, New York College, 38 Amalias Ave., 10558, Syntagma, Greece. Available at this link (in English).

Fouskas, T. (2015) “Exploiting Immigrants Employed in Precarious, Low-Status/Low Wage Jobs in the Midst of the Economic Crisis: Examples from Canada and Greece”, presented at the conference: Migration, Crisis and Rights: Challenges and Opportunities for Greece and Europe, organized by New York College and the Scientific Association of Young Political Scientists (EONEPE), Friday, June 5, 2015, New York College, 38 Amalias Ave., 10558, Syntagma, Greece. Available at this link (in English, Abstract included in the Book of Abstracts).

Fouskas, T. (2015) “Closing Address”, presented at the conference: Migration, Crisis and Rights: Challenges and Opportunities for Greece and Europe, organized by New York College and the Scientific Association of Young Political Scientists (EONEPE), Friday, June 5, 2015, New York College, 38 Amalias Ave., 10558, Syntagma, Greece. Available at this link (in English).

Διεθνή Συνέδρια

Συνέδρια στην Ελλάδα

Φούσκας, Θ. (2014) «Διεθνής Μετανάστευση Εργασίας: Θεωρητικό και Εμπειρικό Πλαίσιο Ανάλυσης των Χαμηλού Κύρους Εργασιών και των Επιπτώσεων τους», εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο: Σύγχρονη Μετανάστευση στην Ελλάδα της Κρίσης: Αντιλήψεις, Προβλήματα και Προκλήσεις που διοργανώθηκε από το νεανικό τμήμα του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΝΕΠΕ), Παράρτημα Κορίνθου σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 28 Φλεβάρη του 2014, (Αίθουσα Ι1, Δερβενακίων και Αδειμάντου 47, Κόρινθος, 20100, Ελλάδα). Διαθέσιμο εδώ (στα Ελληνικά).

Διεθνή Συνέδρια

Κορυφαίες ετικέτες