Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Οικονομίας (ΕΛ.Ι.Π.Ο.)

Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Οικονομίας - Hellenic Institute of Political Economy

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Οικονομίας (Hellenic Institute of Political Economy – HIPE) συστάθηκε το 2023 υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας μέσω πρωτότυπης έρευνας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αποτελεί μία πλουραλιστική δεξαμενή σκέψης με διεπιστημονική προσέγγιση, με κεντρικό πυλώνα την οικονομική ανάλυση των φαινομένων που εξετάζει. Κύριος στόχος του Ινστιτούτου είναι η έρευνα και η παραγωγή μελετών και προτάσεων πολιτικής γύρω από θέματα Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Μεταξύ άλλων, εστιάζει σε θέματα οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης καθώς και στην διαδικασία της χρηματιστικοποίησης. Αντλεί απόψεις και ιδέες από όλο το φάσμα της οικονομικής σκέψης, για την πολύπλευρη και αποτελεσματικότερη κατανόηση της οικονομικής πραγματικότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: elipo@hapsc.org
Tηλ: 210 3645390
Διεύθυνση: Βουκουρεστίου 38, Αθήνα, 10673

Στόχοι

Στόχος του HIPE είναι να γίνει κορυφαία πηγή έρευνας και πολιτικών πρωτοβουλιών σε μείζονα ζητήματα πολιτικής οικονομίας, όπως η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση, τα οικονομικά της ειρήνης, η οικονομική ολοκλήρωση, η ανεργία, η αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών, οι μισθοί διαβίωσης και τα περιβαλλοντικά οικονομικά.

Συνολικά, ο κύριος στόχος του Ινστιτούτου είναι η αναζήτηση λύσεων για το “πολιτικό πρόβλημα της ανθρωπότητας”, όπως το διατύπωσε ο John Maynard Keynes:

“The political problem of mankind is to combine three things: economic efficiency, social justice and individual liberty”.

Οι κύριοι στόχοι του HIPE συνοψίζονται παρακάτω:

– Παραγωγή έρευνας
– Προώθηση της ανθρώπινης και περιβαλλοντικής ευημερίας στο πλαίσιο του διαλόγου οικονομικής πολιτικής
– Προώθηση της διεπιστημονικότητας με την συνεργασία οικονομολόγων, πολιτικών και λοιπών κοινωνικών επιστημόνων, για την παραγωγή προτάσεων πολιτικής
– Εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων

Δράσεις

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Οικονομίας αναπτύσσει τους παρακάτω τομείς δραστηριότητας:

– Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
– Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
– Διεξαγωγή Επιστημονικών Ημερίδων και Φόρουμ
– Ενημερωτικά Δελτία (Bulletin)
– Συνεντεύξεις
– Αναλύσεις
– Πρακτικές Ασκήσεις

Πεδία Πολιτικής Οικονομίας

Η πολιτική οικονομία αποτελεί ένα συναρπαστικό πεδίο μελέτης που εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οικονομίας και της θεσμών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις των πολιτικών φορέων επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, τη διανομή του πλούτου και την ευημερία της κοινωνίας. Μέσα από την πολιτική οικονομία, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις πολιτικές αποφάσεις που διαμορφώνουν την οικονομική πραγματικότητα και να αναζητήσουμε τρόπους για τη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική οικονομία αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός τομέας που συνδέει τη θεωρία με την πράξη, καθιστώντας την κρίσιμη για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου.

Κορυφαίες ετικέτες