Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Προγράμματα

Πιστός στους πολυσύνθετους προγραμματικούς του στόχους ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.) και το νεανικό του τμήμα, ο Ελληνικός Οργανισμός Νέων Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.) έχουν σκοπό να δώσουν ώθηση στους πολιτικούς επιστήμονες, ειδικά, δε, στους νέους επιστήμονες που βρίσκονται κοντά στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός, προχωρά στην κατάρτιση και ολοκλήρωση προγραμμάτων που κινούνται στις παρυφές των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών, παρέχοντας παράλληλα την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση σπουδαστών και αποφοίτων των επιστημών αυτών.

Τα πιο πρόσφατα προγράμματα που διοργανώθηκαν, ή είχαν την αιγίδα του Οργανισμού είναι: οι Προσομοιώσεις Περιφερειακού Συμβουλίου (Κομοτηνή, Κρήτη, Κόρινθος), το Athens Security Exercise, η Πρότυπη Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου, το SimUnesCo και το Eurosimulation Athens.

HAPSC YOUTH

Κορυφαίες ετικέτες