Επίσημα Έγγραφα

Στο πλαίσιο της διαφάνειας των όσων αποφασίζονται, των όσων πράττονται και εκτελούνται επι των αποφάσεων και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με απόφάση του Προέδρου του Σ.Δ., κ. Συμεών Π. Σιδηρόπουλου αλλά και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης σε αυτό το σημείο του ιστοχώρου μας δημοσιοποιούνται όλα τα επίσημα έγγραφα του Οργανισμού. Τα Καταστατικά Αρχεία του ΕΟΠΕ, καθώς επίσης οι Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Εκλεκτορικού Σώματος, του Συμβουλίου Διοίκησης και του Προέδρου, εκτός των εγγράφων διαβαθμισμένης εμπιστευτικότητας όπως αυτά που περιέχουν προσωπικά στοιχεία (βλ. ΑΔΤ, στοιχεία επικοινωνία κ.τ.λ.), βρίσκονται σε κοινή θέα. Κάθε μέλος αλλά και κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στα επίσημα κείμενα του Οργανισμού.

Κορυφαίες ετικέτες