Βιβλία

2021
2018
2014
Βιβλία – Κεφάλαια σε Βιβλία 2021

Βιβλία – Κεφάλαια σε Βιβλία

Στις παρακάτω δημοσιεύσεις ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων αναφέρεται στους φορείς καταγωγής.

Sidiropoulos, S., Tzagkarakis, S-I, Kritas, D. (2021), 1st POLITEIA International Conference Proceedings. Europe at the Crossroads: Leadership, Challenges and State of Play, Athens: Hellenic Association of Political Scientists. ISBN: 978-618-82982-2-4. Διαθέσιμο εδώ.

Vozikis, A., Fouskas, T., & Sidiropoulos, S. (2021). “No One Left Behind?: Migrant and Refugee Health in the COVID-19 Crisis in Greece”, in Manolitzas, P., Zopounidis, C., Talias, M., Grigoroudis, E., & Matsatsinis, N. (Ed.): Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation (pp. 270-289), IGI Global, ISBN13: 9781799854425, Chapter – Κεφάλαιο (in English). http://doi:10.4018/978-1-7998-5442-5.ch014

Βιβλία – Κεφάλαια σε Βιβλία 2018

Βιβλία – Κεφάλαια σε Βιβλία

Στις παρακάτω δημοσιεύσεις ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων αναφέρεται στους φορείς καταγωγής.

Kyriazis, I., Lappa, T., Sidiropoulos, S., Koufopoulou, P., Efthymiou, I., Vozikis, A., et al. “Impact of Austerity on Dietary Habits and Obesity in Greek Children, Adolescents and Adults”, in Saridi, M. and Souliotis, K. (Editors) Work and Social Inequalities: The Impact and Implications of Crisis: A Comprehensive Approach Combining Elements of Health and Society, Chapter 3., Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-53613-191-8, Chapter – Κεφάλαιο (in English).

Βιβλία – Κεφάλαια σε Βιβλία 2014

Βιβλία – Κεφάλαια σε Βιβλία

Στις παρακάτω δημοσιεύσεις ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων αναφέρεται στους φορείς καταγωγής.

Αγγελή, Μ., Γκόκα, Σ., Τασιόπουλος, Σ., Αναγνωστοπούλου, Ε., Σιδηρόπουλος, Σ., Ασπρούλης, Δ. Μίτση, Χ. (2014), «Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: Τα Προβλήµατα του Ελληνικού Συντάγµατος και οι Προτεινόµενες Λύσεις από τους νοµικούς και πολιτικούς επιστήµονες του Ε.Ο.ΝΕ.ΠΕ.», Βιβλίο, από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 20-22 Δεκεμβρίου, 2013, Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα. Διαθέσιμο εδώ, Book – Βιβλίο (στα ελληνικά).

Κορυφαίες ετικέτες