Γραφεία Εξωτερικού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΕΥΣΗΣ
Γραφείο Νέας Υόρκης - ΗΠΑ

Γραφείο Νέας Υόρκης - ΗΠΑ

Tο 2015 συστάθηκε το Γραφείο ΕΟΠΕ Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ. Λειτουργεί
με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες και υποχρεώσεις του Οργανισμού προς
τον ΟΗΕ σε σχέση με το Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς που απέκτησε ο
ΕΟΠΕ στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (UN ECOSOC).

Διοίκηση Γραφείου
Συντονιστής: Γιάννης Μπακάλης
Αναπληρωτές Συντονιστές: Γιάννης Μετεκίδης, Θεμιστοκλής Ζανίδης

Γραφείο Γενεύης - Ελβετία

Γραφείο Γενεύης - Ελβετία

Tο 2016 συστάθηκε το Γραφείο ΕΟΠΕ Γενεύης στην Ελβετία. Λειτουργεί με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες και υποχρεώσεις του Οργανισμού προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UN Human Rights Committee), καθώς και με την Εβδομάδα Ειρήνης (Geneva Peace Week).

Διοίκηση Γραφείου
Συντονίστρια: Τιμόκλεια Κούση
Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Αφροδίτη Αναστασάκη

Κορυφαίες ετικέτες