Προνόμια Μελών

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον Οργανισμό, κάθε Μέλος λαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου του, την ψηφιακή Κάρτα Μέλους, καθώς και τα στοιχεία πρόσβασής του στην Περιοχή Μελών της ιστοσελίδας. Τα προνόμια αφορούν ταμειακώς ενήμερα μέλη, και περιλαμβάνουν:

Δόκιμα Μέλη Νεανικά / Τακτικά Μέλη
Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους
Ψηφιακή Κάρτα Μέλους
Πρόσβαση στην Περιοχή Μελών του site
Πρόσβαση σε εκδηλώσεις μελών
Σημαντικές εκπτώσεις σε συνέδρια του ΕΟΠΕ
Προτεραιότητα συμμετοχής σε δράσεις του ΕΟΠΕ
Συμμετοχή σε αποστολές στο εξωτερικό
Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΕΟΠΕ
Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης
Voucher για καταστήματα
Πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του ΕΟΠΕ
Δικαίωμα του “Εκλέγειν” στα Όργανα του ΕΟΠΕ
Δικαίωμα του “Εκλέγεσθαι” στα Όργανα του ΕΟΠΕ
Εκπτώσεις σε συνέδρια άλλων Οργανισμών
Δυνατότητα εκπροσώπησης ΕΟΠΕ σε διεθνείς φορείς

*Η ιδιότητα νεανικού ή τακτικού μέλους αποδίδεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Οργανισμού.

Κορυφαίες ετικέτες