Οργανισμός

ΕΟΠΕ
ΣΤΟΧΟΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΕΟΠΕ

ΕΟΠΕ

Ο ΕΟΠΕ αποτελεί Αστικό Επιστημονικό Σωματείο, ΝΠΙΔ. Έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους και πιο δραστήριους επιστημονικούς φορείς της Χώρας. Διατελεί μία σύγχρονη δεξαμενή σκέψης, διεπιστημονικής προσέγγισης, και επιστημόνων που προέρχονται κυρίως από τους κλάδους των Πολιτικών Επιστημών, της Νομικής επιστήμης, της Οικονομικής επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων και των ευρύτερων Κοινωνικών επιστημών. Ο ΕΟΠΕ λειτουργεί πάντα σύμφωνα με την αρχή της Δημοκρατίας, την τήρηση, τον σεβασμό και την προάσπιση του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους, υιοθετώντας –παράλληλα- τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως αυτές καταγράφονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς επίσης και το σύνολο των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου.

Στόχοι

Στόχοι

Συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι του ΕΟΠΕ περιλαμβάνουν:

✔️ τη δημιουργία Διοικητικού και Πολιτικού Επιμελητηρίου, και την υποστήριξη και καθοδήγηση των νέων πολιτικών επιστημόνων και των φοιτητών που βρίσκονται κοντά στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
✔️την ενθάρρυνση της διεπιστημονικής προσέγγισης και του διαλόγου μεταξύ Πολιτικών Επιστημόνων, Οικονομολόγων, Νομικών, Διεθνολόγων και Κοινωνικών Επιστημόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την παραγωγή προτάσεων πολιτικής.
✔️την ενίσχυση του ρόλου και της παρουσίας των Ελλήνων πολιτικών και συναφών επιστημόνων στα εθνικά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων.
✔️Την δια βίου εκπαίδευση των Πολιτικών και των εν γένει Κοινωνικών Επιστημόνων για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δυνατοτήτων τους.
✔️ την ενίσχυση του εθελοντισμού και της προσφοράς στην Κοινωνία των Πολιτών, κινητοποιώντας φοιτητές και ακαδημαϊκούς των σχολών Πολιτικής Επιστήμης και συναφών αντικειμένων, αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, ερευνητικών και εθελοντικών δράσεων.

Διεθνής Παρουσία

Διεθνής Παρουσία

Ο ΕΟΠΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του συμμετέχει σε Διεθνείς Οργανισμούς, σε διεθνή ακαδημαϊκά φόρα και σε διεθνή φόρα της Κοινωνίας των Πολιτών. Μεταξύ άλλων, ο ΕΟΠΕ είναι:

✔️Μέλος του United Nations Academic Impact (UNAI).

✔️Οργανισμός με Ειδική Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. (UN ECOSOC).

✔️Συνδεδεμένος Οργανισμός με το Τμήμα Παγκόσμιας Επικοινωνίας του Ο.Η.Ε. (UN DGC).

✔️Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Επιστήμης (IPSA).

✔️Συνεργάτης της διεθνούς διάσκεψης Εβδομάδα Ειρήνης στην Γενεύη (Geneva Peace Week).

Κορυφαίες ετικέτες