Συνδρομές Μελών

0,00

    *Περίοδος Εγγραφής :
    *Κατηγορία Συνδρομής :
    *Συνδρομές :
    *Κατηγορία Συνδρομής :
Κατηγορία:

Περιγραφή

Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριος – Φεβρουάριος). Με την λήξη της προθεσμίας αυτής όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους αδικαιολογήτως χάνουν την ιδιότητα μέλους. 

Δύναται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης να καθορίζονται ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων επί της συνδρομής για ευπαθείς ομάδες μελών, όπως λ.χ. ΑΜΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, κατόπιν αιτήσεώς τους και με την προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων.

Προβλέπεται έκπτωση 25% για Άνεργους και Πολύτεκνους, καθώς και έκπτωση 50% για Μακροχρόνια Άνεργους (περισσότερο από 1 χρόνο) και ΑΜΕΑ. Για να γίνει η χρήση δικαιώματος έκπτωσης στην ετήσια συνδρομή, θα πρέπει να αποσταλεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό στο membership@hapsc.org.

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν την τρέχουσα πολιτική εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, όπως έχει ορισθεί βάσει των Αποφάσεων ΣΔ 17/2016 και 14/2021.

Νέα Μέλη / Περίοδος Εγγραφής

Ιαν – Μάρ

Απρ – Ιούν

Ιούλ – Σεπτ

Οκτ – Δεκ

Εγγραφή και Συνδρομή

35,00€

30,00€

25,00€

20,00€

Εγγραφή και Συνδρομή
(Δικαίωμα Έκπτωσης Συνδρομής 25%)

28,75€

25,00€

21,25€

17,50€

Εγγραφή και Συνδρομή
(Δικαίωμα Έκπτωσης Συνδρομής 50%)

22,50€

20,00€

17,50€

15,00€

 

Ανανέωση Συνδρομής

Πλήρης Συνδρομή

Συνδρομή με Έκπτωση 25%

Συνδρομή με Έκπτωση 50%

Δόκιμα Μέλη

25,00€

18,75€

12,50€

Νεανικά Μέλη

30,00€

22,50€

15,00€

Τακτικά Μέλη

40,00€

30,00€

20,00€

Ιδρυτικά Μέλη

60,00€

45,00€

30,00€

Παρακάτω μπορείτε να πληρώστε την συνδρομή και το ποσό εγγραφής σας. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε βάση των παραπάνω πινάκων. Υπενθυμίζουμε ότι για τα νέα μέλη, θα πρέπει πρώτα να έχουν λάβει e-mail αποδοχής της αίτησής τους, και σε περίπτωση δικαιώματος έκπτωσης πρέπει να αποσταλεί το δικαιολογητικό στο membership@hapsc.org.

1ος Τρόπος Πληρωμής: Μέσω αυτής της Σελίδας, με την χρήση κάρτας

2ος Τρόπος Πληρωμής: Κατάθεση στον λογαριασμό του ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς: 6758 115812 311

Αριθμός ΙΒΑΝ ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς: GR5301717580006758115812311

Κατά την καταβολή του ποσού να προσέξετε να εμφανίζεται η επωνυμία του Οργανισμού “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ” και στην αιτιολογία να αναφέρετε το Όνομα και το Επίθετό σας, το είδος της εισφοράς (συνδρομή / εγγραφή) καθώς και το έτος το οποίο αφορά.

π.χ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2021

(ή με λατινικούς χαρακτήρες KOSTAS PAPADOPOULOS / EGGRAFI KAI SYNDROMI 2021)