skip to Main Content

Καλώς ήρθατε!

Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε. - H.A.P.Sc.) ιδρύθηκε το 2008 από πολιτικούς επιστήμονες με στόχο τη δημιουργία ενός δίαυλου επιπλέον εκπαίδευσης πέραν των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών, μέσω της εθελοντικής προσφοράς εργασίας, καθώς και την ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου του Πολιτικού Επιστήμονα σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αποτελεί Αστικό Επιστημονικό – Επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: sec@hapsc.org
Phone: 697-6452272
Address: Βουκουρεστίου 38, Κολωνάκι, Αθήνα, 10673

Που θα μας βρείτε

+30 2103645390 sec@hapsc.org

Η Διοίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων γνωστοποιεί ότι: Προκηρύσσει τα ετήσια βραβεία – υποτροφίες καλύτερων εργασιών (Πτυχιακών, Διπλωματικών, Διδακτορικής Διατριβής), ΒΡΑΒΕΙΟ Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, υπό τη μορφή χρηματικού επάθλου. Ο τίτλος των βραβείων – υποτροφιών αναφέρεται στην Ευεργέτη, Πρέσβη Καλής Θελήσεως και Επίτιμη Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, κα Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, η οποία διατελεί Πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι των Σχολών (Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών ή Πολιτικών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Διοίκησης, Νομικών Σπουδών)  των οποίων η Πτυχιακή, η Διπλωματική εργασία ή η Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε και βαθμολογήθηκε επιτυχώς εντός του έτους που αναφέρεται το βραβείο και πάτνα πριν τη 31η Δεκεμβρίου.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται κάθε έτος και ανακοινώνεται στον site των βραβείων. Οι εργασίες (πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές διατριβές) θα πρέπει να έχουν περατωθεί και βαθμολογηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής (πχ για τα βραβεία του 2018 έως την ημερομηνία υποβολής). Η υποβολή θα γίνει με e-mail προς τον ΕΟΠΕ (award@hapsc.org). Συνημμένα θα δίδονται σε ηλεκτρονική μορφή: η αίτηση συμμετοχής, μια εκτεταμένη περίληψη της εργασίας (έκθεση περιγραφής), την επίσημη βαθμολογία της εργασίας, την ίδια την εργασία σε μορφή pdf και οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό κρίνεται απαραίτητο (παρουσιάσεις, δημοσιέυσεις κ.α.).

Η Διοίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων γνωστοποιεί ότι:

Σήμερα, Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, και ώρα 12:00 μ.μ, στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Ε., επί της οδού Βουκουρεστίου 38 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης για τα ετήσια «Βραβεία ΕΟΠΕ – Κ. Παναγοπούλου». Η αξιολόγηση των εργασιών, που πληρούσαν τις προδιαγραφές της προκήρυξης, πραγματοποιήθηκε από 7μελή Επιτροπή, την οποία εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Ε. επόπτευσαν ο Πρόεδρος κ. Συμεών Σιδηρόπουλος και ο Επιστημονικός Διευθυντής, Δρ. Θεόδωρος Φούσκας ενώ συμμετείχαν πέντε καθηγητές όλων των βαθμίδων (Επίκουροι, Αναπληρωτές, Τακτικοί). Στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Ε. παρευρέθηκαν για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων οι κ.κ. Καθ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθ. Παρασκευή Νάσκου – Περράκη, Επίκ. Καθ. Αθανάσιος Βοζίκης, Δρ. Θεόδωρος Φούσκας, διδάσκων Κοινωνιολογίας της Μετανάστευσης και Δρ. Ιωάννης Τζιβάρας, διδάσκων Διεθνούς Δικαίου υπό την προεδρία του Προέδρου Ε.Ο.Π.Ε., κ. Συμεών Σιδηρόπουλου. Στην συνεδρίαση της Επιτροπής δεν παρευρέθηκε εκτάκτως ο Αναπλ. Καθ. Άρης Στυλιανού.

Ο τίτλος των βραβείων αναφέρεται στην Ευεργέτη – Πρέσβη Καλής Θελήσεως και Επίτιμη Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, κα Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία διατελεί Πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι*.

Η Διοίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων ευχαριστεί θερμώς την Επίτιμη Πρόεδρο του Οργανισμού, κα Κατερίνα Παναγοπούλου για την διαρκή υποστήριξη των προσπαθειών του Οργανισμού και τη συγχαίρει για την επιλογή της να ενισχύσει την αριστεία μέσω του εν λόγω επιστημονικού θεσμού.

1ηκαλύτερη διδακτορική διατριβή – ΔΔ2 – Τζαγκαράκης Στυλιανός – 1.000 €
2ηκαλύτερη διδακτορική διατριβή – ΔΔ3 – Μανώλης Ιωάννης – 300 €
1ηκαλύτερη διπλωματική εργασία – Δ2 – Σκαλίδη Φωτεινή – 500 €
2ηκαλύτερη διπλωματική εργασία – Δ16 – Κύρκου Γεωργία – 100 €
3ηκαλύτερη διπλωματική εργασία – Δ22 – Κωνσταντινίδου Δανάη – 100 €
καλύτερη πτυχιακή εργασία μέλους ΕΟΠΕ – Π2 – Πατεργιαννάκη Ζωή – 400 €
1ηκαλύτερη πτυχιακή εργασία – Π5 – Καραγκιόζοβα Άνια – 400 €
2ηκαλύτερη πτυχιακή εργασία – Π6 – Καζιανή Ελένη – 100 €
3ηκαλύτερη πτυχιακή εργασία – Π8 – Κυριαζή Χριστίνα – 100 €

Οι εργασίες παραδόθηκαν στους καθηγητές με τα στοιχεία των υποψηφίων μη εμφανή, ώστε να διατηρηθεί η ανωνυμία και η δίκαιη αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή διαδικασία κρίσης. Τα στοιχεία των υποψηφίων δόθηκαν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι εργασίες αξιολογήθηκαν ως κάτωθι και παρουσιάζεται ο Μέσος Όρος της βαθμολόγησής τους (βλέπε συν. αρχείο). Η κατάταξη των ονομάτων διατίθεται στους άμεσα ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Οργανισμού. Ευχαριστούμε τον μεγάλο αριθμό των ενδιαφερομένων. Οι αξιολογητές ήταν οι κ.κ. Καθ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθ. Παρασκευή Νάσκου – Περράκη, Αναπλ. Καθ. Άρης Στυλιανού, Επίκ. Καθ. Αθανάσιος Βοζίκης, Δρ. Θεόδωρος ΦούσκαςΔρ. Ιωάννης Τζιβάρας, κ. Συμεών Σιδηρόπουλου, PhD cand..

Back To Top