Βραβεία Δημοσιεύσεων

Βραβεία δημοσιεύσεων

Βραβεία δημοσιεύσεων

Στα κείμενα των δημοσιεύσεων ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων αναφέρεται στους φορείς καταγωγής.

Σιδηρόπουλος, Σ., Βοζίκης, Α. (2016) «Χαρτογράφηση – Κατηγοριοποίηση Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας και οι πηγές χρηματοδότησής τους (διεθνώς – Ελληνικό κράτος)», παρουσίαση poster εργασίας που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (DigiTHEA Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Οικονομίας και Διοίκησης, 1-2 Νοεμβρίου 2016, Τρίπολη. Διαθέσιμο εδώ (στα ελληνικά).

Κορυφαίες ετικέτες