Blog

MoU Ε.Ο.Π.Ε. – Α.Σ.Α.


MoU – Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ο.Π.Ε. και Α.Σ.Α.

Υπογράφθηκε MoA (Memorandum of Agreement) μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.) και της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων (Α.Σ.Α.). Το Πρωτόκολλο της Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε., κ. Συμεών Σιδηρόπουλος και ο Πρόεδρος της Α.Σ.Α., κ. Ιωάννης Παρίσης. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αφορά κυρίως στην ανάπτυξη από κοινού καινοτόμων πρωτοβουλιών, την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε γνωστικά αντικείμενα κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος, την επιμόρφωση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης και ειδικών φορέων στα διεθνή κι ευρωπαϊκά ζητήματα και προγράμματα, την προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες, τη διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών με κοινές δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων, τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παροχή προγραμμάτων κατάρτισης για ζητήματα ασφάλειας, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής του ΜοΑ παρευρέθηκαν στελέχη και των δύο επιστημονικών οργανισμών. Εκ μέρους της Α.Σ.Α. ο Πρόεδρος, Δρ. Ιωάννης Παρίσης, Υποστράτηγος ε.α., Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, ο Γενικός Γραμματέας, Δρ. Δημήτριος Κατσικώστας, Συνταγματάρχης ε.α., Διδάκτωρ Νεότερης Ιστορίας, ο Ταμίας, κ. Ιωάννης Βιδάκης, Αρχιπλοίαρχος Οικονομικού ε.α., Υπ. Διδάκτωρ Γεωπολιτικής της Ενέργειας και ο Δρ. Σπύρος Κατσούλας, Διδάκτωρ Στρατηγικής. Εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Ε. ο Πρόεδρος, κ. Συμεών Σιδηρόπουλος, Υπ. Διδάκτωρ Διεθνών Οικονομικών & Πολιτικών Υγείας, ο Ειδικός Γραμματέας, κ. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος, Οικονομολόγος, η Διευθύντρια Γραφείου Προέδρου Ε.Ο.Π.Ε., κ. Μαρία Μαλαφή, Πολιτικός Επιστήμονας, η Βοηθός της Γενικής Διευθύντριας Ε.Ο.Π.Ε., κ. Ζωή Μαντζούρη, ο Συντονιστής Αθηνών, κ. Αντώνιος Γκούρλιας, ο Αν. Συντονιστής Αθηνών, κ. Χάρης Λευθεριώτης, και ο συνεργάτης του Ε.Ο.Π.Ε., κ. Χάρης Νταντάνης, Οικονομολόγος.

Η επίσημη διαδικασία έλαβε χώρα στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.) την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και διεξήχθη σε θερμό και εποικοδομητικό κλίμα.

Σχετικά Έγγραφα: ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΜοΑ

Κορυφαίες ετικέτες