Ι.ΔΗ.Κ.Ε.Τ.Α.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΟ
Ι.ΔΗ.Κ.Ε.Τ.Α.
ΙΔΗΚΕΤΑ

ΙΔΗΚΕΤΑ

Το ΙΔΗΚΕΤΑ λειτουργεί δυνάμει της 25/2016ΣΔ αποφάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, με έδρα του την Αθήνα. Το Ινστιτούτο, εδράζεται στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠΕ. Το ΙΔΗΚΕΤΑ, ως ερευνητικός φορέας, καλείται να υλοποιήσει ερευνητικό έργο επί των ζητημάτων εκείνων που άπτονται της δικαιοδοσίας και της δραστηριότητας του Οργανισμού.

Το ΙΔΗΚΕΤΑ δραστηριοποιείται βασιζόμενο σε δύο σχηματισμούς, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΛ.Κ.Κ.ΕΛ) και το ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΚΕ.Τ.Α.).

Εργο Του Ινστιτούτου

Εργο Του Ινστιτούτου

Στο έργο του Ινστιτούτου εντάσσεται η άσκηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, η συνεργασία με τους θεσμούς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στα πεδία των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων επιστημόνων, της παραγωγής ερευνητικού υλικού, καθώς επίσης και της διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων σχετικών με το αντικείμενό του.

Ι.ΔΗ.Κ.Ε.Τ.Α.

Διεύθυνση Ι.ΔΗ.Κ.Ε.Τ.Α.

Συμεών (Σίμος) Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΕΟΠΕ, Πολιτικός Επιστήμονας PhD c. – Διευθυντής

Μαρία Αγγελή, Επικεφαλής Νομικού Συμβουίου, Δικηγόρος – Αν. Διευθύντρια

Ελ.Κ.Κ.Ελ.:

Μαρία Αγγελή, Επικεφαλής Νομικού Συμβουίου, Δικηγόρος – Διευθύντρια

Ανέστης Σαμουρκασίδης, Κλεοπάτρα Παππά, Δημήτριος Τσάκνης

ΚΕ.Τ.Α.

Δημήτριος Κρήτας, Αντιπρόεδρος Σ.Δ. ΕΟΠΕ, Πολιτικός Επιστήμονας – Διευθυντής

(αναπληρωτές: Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου και Σταύρος Τασιόπουλος)

Κορυφαίες ετικέτες