Διεθνής Παρουσία - Συνεργασίες

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ σε διεθνές επίπεδο. Ο Ε.Ο.Π.Ε.:

α) είναι ο πρώτος και μοναδικός Οργανισμός Μέλος του United Nations Academic Impact. Στο εν λόγω Όργανο του Ο.Η.Ε., από την Ελλάδα, συμμετέχουν ως μέλη 4 κρατικά Πανεπιστήμια (Ε.Κ.Π.Α., ΠΑ.ΜΑΚ., ΠΑΝΤΕΙΟ, Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας), ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων και δύο ακόμα εκπαιδευτικά ιδρύματα (The American College of Greece, ICBS Business College).

β) έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο UN ECOSOC. Eιδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. (ECOSOC). United Nations Economic and Social Council.

γ) είναι Συδεδεμένος Οργανισμός με το Τμήμα Παγκόσμιας Επικοινωνίας του ΟΗΕ (UN – DGC). United Nations Department of Global Communications.

δ) είναι Μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Πολιτικής Επιστήμης (IPSA). International Political Science Association (IPSA)

ε) είναι Μέλος στο Διεθνές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο για τα Ηνωμένα Έθνη (Academic Council on the United Nations System). Στον εν λόγω θεσμό αποτελεί την πρώτη και μοναδική ελληνική παρουσία, ενώ ως προσωπικότητες ειδικών εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Ε. συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος κ. Συμεών Σιδηρόπουλος PhD cand., ο Επιστημονικός Διευθυντής Δρ. Θεόδωρος Φούσκας, ο Γ.Γ. κ. Σταύρος Τασιόπουλος PhD cand., η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων κα. Ίριδα Ευθυμίου PhD cand. και ο αν. Γενικός Διευθυντής, κ. Αντώνιος Γκούρλιας.

στ) είναι Μέλος και μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία για την Ευθύνη Προστασίας, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο πρόληψης Γενοκτονιών και το γραφείο Ευθύνης Προστασίας των αντίστοιχων Ειδικών Συμβούλων του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε.. The INTERNATIONAL COALITION FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT ( ICRtoP).

ζ) είναι συνεργάτης της διεθνούς διάσκεψης Εβδομάδα Ειρήνης που λαμβάνει χώρα στην Γενεύη στις εγκαταστάσεις του Ο.Η.Ε. Geneva Peace Week – Palais des Nations. Βασικοί διοργανωτές της διάσκεψης είναι η Geneva Peacebuilding Platform, το Graduate Institute of Geneva, ο Ο.Η.Ε. (Γραφείο Ο.Η.Ε. Γενεύης) και υποστηρίζεται από την Κυβέρνηση της Ελβετίας.

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών και της συμβουλευτικής ιδιότητας που διαθέτει ως οργανισμός, ο Ε.Ο.Π.Ε. παρεμβαίνει σε ανοικτές διαβουλεύσεις και εκθέτει γραπτώς ή προφορικώς τις θέσεις του. Επίσης δημιουργεί ή συμμετέχει σε ευρύτερες συνεργασίες και συμπράττει με άλλους διεθνείς οργανισμούς προς όφελος του επιδιωκόμενου στόχου.

Κορυφαίες ετικέτες