Ευρύτερες Σχέσεις

Ο ΕΟΠΕ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με ανάλογου κύρους Επιστημονικούς Φορείς, Φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, Αρχές του Εξωτερικού. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους οργανισμούς με τους οποίους ο ΕΟΠΕ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ή διατηρεί στενές σχέσεις και συνεργάζεται διαρκώς ή περιστασιακά ή έχει αδελφοποιηθεί. Ο όρος συνεργασία δεν αναφέρεται απαραίτητα σε σύναψη συμφωνίας και σε καμία περίπτωση σε οικονομική συναλλαγή, αλλά μπορεί να αποδίδεται σε συγκεκριμένη σύμπραξη γεγονότος ή ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Ε. και του φορέα. Για ειδικές συνεργασίες που έχουν προκύψει από υπογραφή συμφωνίας ή/και περιέχουν οικονομικούς όρους πρέπει να υπάρχει η ειδική αναφορά του εγγράφου από την οποία προκύπτει.


Μνημόνια Συνεργασίας σε ισχύ με τους παρακάτω φορείς:

– Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (LabHEM)
– Γενικό Επιτελείο Στρατού
– Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO)
– Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού (iLEADS)
– Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανοικτής Καινοτομίας, Επιστήμης και Πολιτισμού (European Center)
– The Tipping Point ΑΜΚΕ

Συνεργασία με Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου

Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας
Βουλή των Ελλήνων
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Αναυσγκρότησης
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια Κρήτης
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δήμος Νέας Σμύρνης

Συνεργασία με Υπερεθνικούς και Διεθνείς Θεσμούς

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO)
Διεθνής Συμμαχία για την Ευθύνη Προστασίας
Διεθνής Διάσκεψη Geneva Peace Week
Οργανισμός Geneva Peacebuilding Platform

Συνεργασία με Φορείς (ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ), Ιδρύματα και ΜΚΟ

Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (ELGS)
Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας
Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ”
European Center (Ε.Κ.Α.Κ.Ε.Π.)
The Tipping Point ΑΜΚΕ
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ)
Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων (ΑΣΑ)
Ένωση Ασκούμενων & Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ)
Σύλλογος Νέων Ιατρών (ΣΝΙ)

Κορυφαίες ετικέτες