Χρηματοδότηση

Το Σωματείο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων δέχεται δωρεές από ιδιώτες προς εκπλήρωση των σκοπών του. Οι δωρεές αποτελούν ένα μέσω εξεύρεσης πόρων του Οργανισμού σε μία εποχή μειωμένων εσόδων από τις συνδρομές μελών. Ο ΕΟΠΕ έχει από καιρό αποφασίσει να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τα ποσά των συνδρομών των μελών, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα σε επιστήμονες κυρίως νεαρής ηλικίας να διαθέτουν ταμειακή ενημερότητα και να παραμένουν ενεργοί εντός του Οργανισμού.

Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενισχύσετε τον Οργανισμό καταθέτοντας δωρεά προς το σωματείο.

Κορυφαίες ετικέτες