Blog

Επί του προκειμένου – Δ.Τ.


Βρισκόμενοι χρονικά σε κρίσιμο σημείο ως προς τη διαχείριση του ζητήματος της οριστικής ονοματοδοσίας της γείτονος χώρας (ΠΓΔΜ) με σκοπό τη λύση ενός θέματος που έχει ανακύψει ανάμεσα στη χώρα μας και το κράτος των Σκοπίων τις τελευταίες δεκαετίες, η θέση μας πρέπει να είναι σαφής τόσο ως προς την ουσία του ζητήματος, όσο και ως προς τον τρόπο διαχείρισης του.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων τηρεί εξ αρχής ξεκάθαρη στάση για το ζήτημα με υπευθυνότητα, ενώ δεν θα χρησιμοποιήσει την δύναμη του λόγου του για επικοινωνιακή προβολή, λίγα λεπτά δημοσιότητας και δεν θα μετατραπεί σε πυθία με αμφίσημη τοποθέτηση και αυτο-ακυρούμενους χρησμούς.

Ως προς την ουσία: ο Οργανισμός μας θεωρεί αναμφισβήτητη την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Είναι ιστορικά και επιστημονικά τεκμηριωμένο γεγονός. Η τεκμηρίωσή του εναπόκειται και στην χρήση των μεθόδων της σύγχρονης επιστήμης, αλλά και στην μελέτη των επιστημονικών δεδομένων της εποχής ακμής του Βασιλείου των αρχαίων Μακεδόνων. Άρα, αφενός δεν τίθεται θέμα ελληνικότητας της Μακεδονίας, αφετέρου σε αμφισβητήσεις τέτοιου είδους θα πρέπει να υπάρχει απάντηση η οποία θα βασίζεται στην σύνθεση των τεκμηριωμένων επιστημονικών τοποθετήσεων και η οποία θα αποτελεί εθνική γραμμή εκφράζοντας τον λαό, την ελληνική επιστημονική κοινότητα και το ελληνικό κράτος. Για να συμβεί αυτό θεωρείται αυτονόητη η οργανωμένη συμμετοχή των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας και των κρατικών φορέων σε μια έγκαιρη και ορθά οργανωμένη συζήτηση, κάθε φορά που ανακύπτουν ζητήματα τέτοιου είδους (βλ. και διαχείριση ζητήματος). Ο ΕΟΠΕ δεν μπορεί να δεχθεί την οικειοποίηση της εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομίας της Ελλάδας και την πλαστογράφηση της ιστορίας, ως εκ τούτου δεν δέχεται την χρήση του όρου Μακεδονία στην ονοματοδοσία του γειτονικού κράτους.

Ως προς την διαχείριση: σε τέτοιου είδους ζητήματα η κινητοποίηση των θεσμών πρέπει να είναι ακαριαία, οργανωμένη, συντεταγμένη και λειτουργική. Θεσμοί όπως το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και οι επιστημονικοί φορείς του σχετικού γνωστικού αντικειμένου πρέπει να καλούνται άμεσα προς τον σχεδιασμό μιας εθνικής στρατηγικής. Θεωρούμε αυτονόητη την κλήση των επιστημονικών φορέων για γνωμοδότηση με επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ δεν είμαστε υπέρ μιας λογικής αποσπασματικών δηλώσεων χάριν τηλεθέασης και προβολής. Η συζήτηση επί τέτοιων ζητημάτων είναι επιβεβλημένο να γίνεται οργανωμένα.

Η όποια φαινομενική μετριοπαθής στάση εκ μέρους της σημερινής Κυβέρνησης των Σκοπίων δεν μας δίνει το δικαίωμα να ξεχνούμε την μέχρι πρότινος σκληρή στάση καπήλευσης της ιστορικότητας και πλαστογράφησης της αλήθειας, η οποία σε συνδυασμό με τον καλλιεργούμενο αλυτρωτισμό που εκπορεύεται από το Σύνταγμα και από την εκπαιδευτική διαδικασία του γειτονικού Κράτους δεν οριοθετεί σχέσεις καλής γειτονίας.

Σαφής τοποθέτηση: η πρόσκαιρη θετική στάση της γείτονος για αλλαγές σε ονομασίες αεροδρομίων, δρόμων και αρχιτεκτονικές αναμορφώσεις, χωρίς όμως δομικές αλλαγές που εμπεριέχουν την αναθεώρηση του Συντάγματος (με μη αναθεωρούμενα άρθρα) και την αναθεώρηση του διδακτικού υλικού δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως μία βιώσιμη λύση. Ο ΕΟΠΕ είναι υπέρ της θετικής στάσης της χώρας μας για συμμετοχή της γείτονος σε ευρύτερες ενώσεις μόνο εάν η ΠΓΔΜ πράξει τα απαραίτητα βήματα για την αναδιαμόρφωση σχέσεων καλής γειτονίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

(ως προς τα συλλαλητήρια: κανένας δεν μπορεί να είναι ενάντια στην έκφραση κανενός. Ο πατριωτισμός των Ελλήνων δεν μπορεί να κατηγοριοποιείται και η τοποθέτηση των Πολιτών, όταν αυτή διατυπώνεται και εκφράζεται δημοκρατικά, θα πρέπει να είναι πάντα σεβαστή και να προστατεύεται.)

(aνακοινώσεων καταγωγή: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η διαχείριση ανάλογων ζητημάτων να μετατρέπεται σε διαχείριση πολιτικών – κομματικών εντυπώσεων.)

* το παραπάνω κείμενο αποτελεί ψήφισμα του Οργανισμού  

Κορυφαίες ετικέτες