Blog

Δράσεις Οργανισμού – 2013


Ο Ε.Ο.Π.Ε., ο οποίος ιδρύθηκε με αρχικό όνομα Επιστημονικός Όμιλος Νέων Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε), μετά από πέντε χρόνια ενεργούς και συνεχούς προώθησης της Πολιτικής Επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αλλά και αρωγής στους πολιτειακούς θεσμούς της Ελλάδος και στους Διεθνείς Οργανισμούς, ενισχύει τις δυνάμεις και τις δράσεις του με στόχο την συνεισφορά του στην προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και την ουσιαστική προσφορά του στην κοινωνία των πολιτών.

Η αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει ο Ε.Ο.Π.Ε επισφραγίστηκε με την επίσημη συνάντηση του Προεδρείου του Οργανισμού με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια την 6η Μαρτίου τ.ε.

Ο Ε.Ο.Π.Ε. – Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε από την 14η Φεβρουαρίου αποτελεί τον μοναδικό Ελληνικό Οργανισμό- μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας για την Ευθύνη Προστασίας (International Coalition for the Responsibility to Protect), εφεξής η Συμμαχία. Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την προώθηση και ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης που ανέλαβαν τα Κράτη το 2005 κατά τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών να προστατεύουν τον πληθυσμό τους από την γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και εθνική κάθαρση. Την ένταξή μας στη Συμμαχία συνόδευσε η ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας ότι η προστασία των πληθυσμών από τα προαναφερθέντα εγκλήματα αποτελούν μια από τις βασικότερες αρχές της δράσης του Σωματείου.

Ο Οργανισμός μας συμμετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης που ξεκίνησε το γραφείο του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα για την Ευθύνη Προστασίας για την Έκθεση του κ. Ban-ki Moon με τίτλο ‘’ Η Ευθύνη Προστασίας: Κρατική ευθύνη και πρόληψη’’ (A/67/929–S/2013/399), εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνέλευση της Συμμαχίας στην Κωνσταντινούπολη (Ιούνιος 2013) και υπέγραψε από κοινού με άλλες ΜΚΟ του εξωτερικού την επιστολή που καλούσε τους Αρχηγούς Κρατών που συμμετείχαν στην 68η Σύνοδο της Γ.Σ.-Ο.Η.Ε. να συνδέσουν την ανάπτυξη με την ανθρώπινη ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης φάσης της Συριακής κρίσης και ενόψει της πιθανότητας μονομερούς επέμβασης εκτός πλαισίου του Χάρτη του Ο.Η.Ε., ο Ε.Ο.Π.Ε. μετέφερε στη Συμμαχία αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας την ιδιαίτερη ανησυχία του για την εξέλιξη αυτή, θεωρώντας ότι η λύση στη Συριακή κρίση θα πρέπει να είναι πολιτική, σύμφωνη με τις διατάξεις του Χάρτη και προς όφελος του Συριακού λαού.

Η δράση του Οργανισμού μας προς το εξωτερικό και κυρίως ως προς την ενασχόλησή μας με θέματα των Ηνωμένων Εθνών, ενισχύεται με την αίτησή μας για απόκτηση συμβουλευτικής ιδιότητας (consultative status) στο ECOSOC. Η διαδικασία απόκτησής της βρίσκεται υπό εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014, όπως προβλέπουν οι ανάλογες διατάξεις. Ο Ε.Ο.Π.Ε. αποτελεί εγγεγραμμένο μέλος στο κατάλογο του παγκόσμιου μητρώου των ΜΚΟ του Ο.Η.Ε.

Ο Ε.Ο.Π.Ε. δημιουργεί συνεχώς ολοένα και περισσότερες συνεργασίες στον χώρο των ειρηνευτικών σπουδών, μελετών και επιχειρήσεων τις οποίες ξεκίνησε μετά από συμμετοχή στελεχών του σε προγράμματα που αφορούν στα πεδία του peacebuilding και peacekeeping operations στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) και σε άλλους αντίστοιχους οργανισμούς.

Το Προεδρείο του Οργανισμού πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Επιστήμη αλλά και στα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Επιστημόνων.

Ο Ε.Ο.Π.Ε. ίδρυσε τρεις Αντιπροσωπείες του, στην Κομοτηνή, στην Κόρινθο και στην Κρήτη, ενώ συνεχίζει τις προσπάθειες για την ίδρυση Αντ/πειών σε κάθε σχολή Πολιτικής Επιστήμης. Παράλληλα αναπτύσσει παραρτήματά του σε όλη την Χώρα.

Ο Ε.Ο.Π.Ε. μέσα στον επόμενο μήνα εκπονεί την πρόταση του επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης την οποία συνέταξε η νομική του επιτροπή με την επιμέλεια έγκριτων συνταγματολόγων. Η πρόταση θα εκδοθεί.

Το 2013 ο Ε.Ο.Π.Ε. διοργάνωσε την μεγαλύτερη προσομοίωση των διαδικασιών των θεσμών-σωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “EuroSimulation Athens” το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων στο Μέγαρο της Βουλής, στην Παλαιά Βουλή και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Ως οργανισμός ενταγμένος στα μητρώα του ECOSOC έχει ξεκινήσει μελέτη πάνω σε ζητήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και των εφήβων, συνάπτοντας συμμαχίες με διεθνείς οργανισμούς.

Κορυφαίες ετικέτες