Εκδήλωση


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), με θέμα «Πολιτική Επικοινωνία: ανάλυση, ΜΜΕ, Κίνδυνοι». Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν: Ο Δρ. Βενέτης Κανακάρης, Επίκουρος σε Ασφάλεια Πληροφοριών και IoT (Internet ofThings), ο κύριος Στάυρος Φανφάνης, εκδότης – διευθυντής Δ.Ο. στο «Χρόνο», η κυρία Νατάσα Βαφειάδου, εκδότρια – δημοσιογράφος από τον “Παρατηρητή της Θράκης”, ο κύριος Θεράπων Φάκας, Life & Businesscoach – εξωτερικός συνεργάτης ΔΑΣΤΑ, καθώς και ο κύριος Χρήστος Δερβεντλής, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπεύθυνος Τεχνολογικών Μέσων Ενημέρωσης και Σύμβουλος GDPR στο Europe Direct Κομοτηνής, Φοιτητής ΔΠΜΣ “Δίκαιο και Πληροφορική”.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εισήγηση του κυρίου Β. Κανακάρη, σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πομποί πολιτικού λόγου και πολιτικής επικοινωνίας. Ο κύριος Β. Κανακάρης έδωσε ιδιαίτερη βάση στην παρουσία των “Fake News” στο διαδίκτυο και στα Social Media, για το φαινόμενα “Filter Bubble” και “deepfake”, δίνοντας πρώτα έναν κατατοπιστικό ορισμό για καθένα από αυτά και εξηγώντας παράλληλα τους λόγους και τις αιτίες που εμφανίστηκαν.

Έπειτα, το λόγο έλαβε ο κύριος Στ. Φανφάνης, ο οποίος εισηγήθηκε για τη ραδιοφωνία της πολιτικής και την επικοινωνία του λόγου, κάνοντας παράλληλα και μία ανάλυση για την εμφάνιση και την ιστορία του ραδιοφώνου, καταλήγοντας και στην αναφορά ελληνικών δεδομένων. Στη συνέχεια, μίλησε η κυρία Ν.Βαφειάδου, πραγματοποιώντας μία πλήρη αναφορά για την Πολιτική Επικοινωνία, μέσω του Τύπου. Η ίδια, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη χρήση του Τύπου, ως μέσο πολιτικής επικοινωνίας, αναγνωρίζοντας όμως την επικράτηση της νέας, ψηφιακής εποχής, στην οποία ζούμε.

Αργότερα, έχοντας ολοκληρώσει τις εισηγήσεις, από την πλευρά του πομπού, η εκδήλωση συνεχίστηκε με τον κύριο Θ. Φάκα, ο οποίος αναφέρθηκε στην Πολιτική Επικοινωνία, από την πλευρά του δέκτη. Ο κύριος Θ. Φάκας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική ευθύνη και στο φιλτράρισμα των πληροφοριών που λαμβάνει ο δέκτης. Στη συνέχεια, έδωσε αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προστατευτεί ο δέκτης. Σε αυτό το σημείο, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική εισήγηση του κύριου Χ. Δερβεντλή, ο οποίος κατέθεσε τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ (Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα προσωπικά δεδομένα και την πολιτική επικοινωνία. Ο κύριος Χ. Δερβεντλής, παρουσίασε με λεπτομερή τρόπο ένα πλήθος περιπτώσεων και παραδειγμάτων, κάνοντας σαφής τους ορισμούς, τις συνθήκες αλλά και τους τρόπους προστασίας του δέκτη απέναντι σε παραβιάσεις και κινδύνους που ελλοχεύουν από τη διάχυση των δεδομένων. Ο κύριος Χ. Δερβεντλής, αναφέρθηκε επίσης και στον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά από φορείς ή πρόσωπα.

Την εκδήλωση συντόνισε η κυρία Αριάδνη Χαρπαντίδου, Συντονίστρια της Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων στην Κομοτηνή.

Το κοινό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις εισηγήσεις, απευθύνοντας ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων σε όλους τους ομιλητές και με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ζωντανού διαλόγου, ανάμεσα σε ομιλητές και κοινό, με σκοπό τη διασαφήνιση όρων και περαιτέρω ανάλυση όσων προηγήθηκαν.

Κορυφαίες ετικέτες