Εκδήλωση


Οι αιτήσεις μόλις άνοιξαν και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου (https://ppscrete.gr). Η Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των νέων επιστημόνων στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης που συνδιοργανώνεται από τον ΕΟΠΕ και την Περιφέρεια Κρήτης στο οποίο μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως πεδίου σπουδών. Θα λάβει χώρα από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2019 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κορυφαίες ετικέτες